Korkutarak, İnciterek ve Öldürerek Yönetmeyi Başarı Saymış

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Korkutarak, İnciterek ve Öldürerek Yönetmeyi Başarı Saymış"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Korkutarak, inciterek ve öldürerek yönetmeyi başarı saymış" ifadesi, bir liderin veya yöneticinin baskıcı, zalim ve şiddet dolu yöntemlerle iktidarını sürdürmeyi veya başkalarını kontrol etmeyi tercih ettiğini ve bu tür davranışları başarı olarak gördüğünü ifade eden bir deyimdir. Bu ifade, kişinin gücünü ve otoritesini kullanarak korku ve zorbalık yoluyla hakimiyet sağlamayı seçtiğini ve bununla övündüğünü vurgular.

"Korkutarak, inciterek ve öldürerek yönetmeyi başarı saymış" terimi genellikle olumsuz bir anlam taşır ve insan haklarına, adalet prensiplerine ve insanlığa aykırı davranışları eleştirmek amacıyla kullanılır. Bu ifade, baskıcı liderlik veya zalim yönetim biçimlerini eleştirirken, demokrasi, özgürlük ve insan hakları gibi değerleri vurgulayabilir. Kısacası, bu deyim, otorite ve liderlik pozisyonlarının etik ve adil bir şekilde kullanılmasının önemini vurgularken, aynı zamanda zalimane yönetim biçimlerinin eleştirilmesini ifade edebilir.

Hakaret mi?


Korkutarak, İnciterek ve Öldürerek Yönetmeyi Başarı Saymış kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1
Eyleme (Gazete yazısında, Rektöre hitaben: Üniversitede cadı kazanları kaynatmış, iftira ve yalanlar üzerinden yönetmiş, hakkında yüzlerce mahkeme dosyası birikmiş, insanları huzursuz etmiş, korkutarak, inciterek ve öldürerek yönetmeyi başarı saymış bir Parti rektörüdür) ve yükletilen suça yönelik katılan vekilinin temyiz iddiaları yerinde görülmediğinden, tebliğnamedeki isteme aykırı olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (beraat) onanmasına... Yargıtay 18. CD Esas: 2015/9004 Karar: 2015/13118 Tarih: 09.12.2015

"Korkutarak, İnciterek ve Öldürerek Yönetmeyi Başarı Saymış" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.