Komplekslerini mi Tatmin Ediyorsun

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Komplekslerini mi Tatmin Ediyorsun"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Komplekslerini mi Tatmin Ediyorsun, bir hakaret veya eleştiri sözüdür. Bu söz, bir kişinin kendi kişiliği, becerileri, yetenekleri veya görünümü hakkında olumsuz  veya eksik bir algıya sahip olduğunu ve bunun sonucunda başkalarına karşı aşırı  veya uygunsuz bir davranış sergilediğini veya sergilemeye çalıştığını ifade eder. Bu söz, kompleks, tatmin ve ediyorsun kelimelerinin birleşmesinden oluşur. Kompleks, kişilikte bölünmeye yol açan duygusal çatışma anlamına gelirken, tatmin, istenen bir şeyin gerçekleşmesini sağlama, gönül doygunluğuna erme veya cinsel isteklerini giderme anlamına gelir. Ediyorsun ise, bir eylemi gerçekleştirmekte olduğunu anlatır. Bu söz, genellikle birine kızgınlık, alaycılık veya küçümseme duygularını aktarmak için kullanılır.

Hakaret mi?


Komplekslerini mi Tatmin Ediyorsun kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Oluşa ve dosya kapsamına göre sanığın katılan Cumhuriyet savcısına yönelik söylediği "Sen benim ifademi ayakta almakla komplekslerinizi tatmin ediyorsun, benim ifademi neden ayakta aldın da arkadaşımın ifadesini oturarak aldın, tutanak tutmak için kırk takla atıyorsun" biçimindeki sözlerinin katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte olduğu gözetilerek, sanığın mahkumiyeti yerine yasal ve yeterli olmayan gerekçeyle yazılı şekilde beraatına karar verilmesi bozmayı gerektirmiş...

Yargıtay 2. CD Esas: 2011/26823 Karar: 2013/7033 Tarih: 03.04.2013

"Komplekslerini mi Tatmin Ediyorsun" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.