Öğren De Gel

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Öğren De Gel"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Öğren de Gel" genellikle deneyim kazanmadan veya bir şeyi yaşamadan yargıda bulunan kişilere yönelik bir ifadedir. Bu deyim, bir konu hakkında fikir beyan eden veya eleştiri getiren kişilere, önce o konuyu deneyimlemeleri ve anlamaları gerektiğini belirtmek için kullanılır. Bu ifade, bazen kişinin ne kadar karmaşık veya zor bir durumun içinde olduğunu anlamak için o durumu yaşamasının gerekliliğini vurgular.

"Öğren de Gel" ifadesi, kişilere empati yapmalarını, başkalarının deneyimlerini anlamalarını ve onları daha iyi bir perspektifle değerlendirebilmelerini önerir. Bu deyim, aynı zamanda kendi fikirlerini ifade eden kişilere, daha önce yaşanmış bir deneyimi olmadan yargıda bulunmaktan kaçınmaları gerektiğini hatırlatmak için de kullanılabilir. Bu deyimi kullanarak, insanların sadece teorik bilgiye dayanarak değil, aynı zamanda pratik deneyimlere de dayanarak fikirlerini oluşturmaları ve paylaşmaları gerektiği vurgulanır.

Hakaret mi?


Öğren De Gel kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın mağdura hitaben söylediği "Zaten en iyi yaptığın iş bu müdür, sen kimsin terbiyesiz, sen müdür falan olamazsın, git idareciliği öğren de gel şeklindeki sözlerin mağdurun şeref ve saygınlığımı rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı söz niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, yasal olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçe ile mahkumiyet karanı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2019/8800 Karar: 2020/4176 Tarih: 11.02:2020

"Öğren De Gel" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.