Üçkağıtçı

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Üçkağıtçı"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Üçkağıtçı" genellikle aldatma, dolandırıcılık veya hile yapma amacıyla kişileri kandıran veya manipüle eden bir kişiyi tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Bu ifade, bir kişinin kurnazlık veya aldatma yoluyla başkalarını zarara uğratma veya çıkar elde etme amacı taşıyan davranışlarını ifade eder. "Üçkağıtçı" terimi, samimiyet ve dürüstlük değerlerine karşı gelen ve başkalarını aldatma veya yanıltma amacı güden bir davranışı eleştirmek veya alay etmek amacıyla kullanılır.

Bu deyim, genellikle sahte iş teklifleri, dolandırıcılık planları veya aldatıcı ticaret uygulamaları gibi durumları ifade etmek için kullanılır. "Üçkağıtçı" ifadesi, kişinin manipülatif ve çıkarcı bir tavır sergilediği durumları eleştirirken, genellikle olumsuz bir anlam taşır ve toplumda hoş karşılanmayan bir davranışı ifade eder. Terim, insanları uyanık olmaları veya aldatıcı taktiklere karşı dikkatli olmaları konusunda uyarmak amacıyla da kullanılabilir.

Hakaret mi?


Üçkağıtçı kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Eylemin (Üçkağıtçı, dolandırıcı) doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu, cezanın kanuni bağlamda uygulandığı anlaşıldığından, sanık...'in ileri sürdüğü nedenler ye- rinde görülmediğinden, tebliğnameye uygun olarak, temyiz dava- sının esastan reddiyle hükmün (mahkumiyet) onanmasına...

Yargıtay 18. CD Esas: 2018/2382 Karar: 2019/12716 Tarih: 23.09.2019

Karar #2

Somut olayda, sanığın internet gazetesinde yayınladığı katılan hakkındaki röportajda kullandığı kabul edilen ifadelerin (Benim hakkımda çıkan bu suçlama çok çirkin bir yalandır. Üçkağıtçılar, iftiracılar bana suç attılar. Ama herkesle tek tek görüşüyorum, her şantaja pirim vermem. İl başkanı seçildiğimden beri 9 aydır bu iftirayı alan şahıs benim peşimde o kişi benden daire almadı, 14 dairelik bir apartmandan birinden satın almış. 8 senedir mağdur olduğunu söylüyor. Şimdiye kadar neredeymiş şimdi mi aklına gelmiş? İl başkanı olduktan sonra mu aklına gelmiş?) muhatabın onur, şeref ve saygınlığım rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu, hakaret suçunun unsurları itibariyle oluşmadığı gözetilmeden, sanık hakkında mahkumiyet karan verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2021/32176 Karar: 2022/13589 Tarih: 30.05.2022

"Üçkağıtçı" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.