Çirkef

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Çirkef"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Çirkef" terimi, genellikle insan davranışları veya kişilik özellikleri ile ilişkilendirilen olumsuz bir sıfat olarak kullanılmaktadır. Bir kişinin "çirkef" olarak nitelendirilmesi, o kişinin kötü niyetli, iki yüzlü, dedikoducu, entrikacı veya manipülatif bir şekilde hareket ettiği anlamına gelir. Bu tür insanlar, genellikle samimiyet ve dürüstlük eksikliği göstererek başkalarının güvenini kötüye kullanabilirler. Çirkeflik, ilişkileri zedeler, güveni sarsar ve toplumsal uyum üzerinde olumsuz etkilere neden olabilir.

Bu terim aynı zamanda genel olarak zarar verici veya olumsuz etkileri olan davranışları veya nesneleri tanımlamak için de kullanılabilir. Örneğin, bir durum veya koşul "çirkef" olarak nitelendirilebilirse, o durumun beklenmedik veya istenmeyen sonuçlara yol açtığı ve genellikle dezavantajlı veya olumsuz bir şekilde etkilediği anlatılmak istenmektedir. Bu bağlamda, "çirkef" kelimesi, olumsuz veya zarar verici nitelikleri vurgulamak için kullanılan bir ifadedir.

Hakaret mi?


Çirkef kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

İncelenen somut olayda, sanık ...'in katılana söylediği kabul edilen "Senin ailen senin bu çirkef halini biliyor mu" şeklindeki kaba ifade niteliğindeki sözlerinin katılanı onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, sanığın hakaret suçundan beraati yerine mahkumiyetine karar verilmesi hukuka aykırıdır.

Yargıtay 4. CD E: 2021/22908 K: 2021/19214 T: 14.06.2021

Karar #2

Çizgi yerine fotoğraf kullanılarak meydana getirilmiş bir tür karikatür olan dava konusu resmin yayımlandığı “G.Ç.” adlı derginin salt mizah dergisi olmayışıda göz önünde bulundurulduğunda, resimde kamu görevi yapmakta olan katılan hakkında “çirkef, lağım, kolayca aldatılan, aptal, saf (kişi) anlamına gelen “keriz” sözcüğünün kullanılması suretiyle katılan hakkında incitici ve küçük düşürücü değer yargısında bulunduğu ve eylemde hukuka uygunluk sınırının aşıldığı gözetilmeden yasal olmayan gerekçelerle beraat kararı verilmesi bozmayı gerektirmiştir.

Yargıtay 4. CD Esas: 2005/9531 Karar: 2006/16278 Tarih: 14/11/2006 

"Çirkef" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.