Mal

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Mal"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Mal" kelimesi, argo dilde kullanıldığında genellikle aşağılayıcı bir şekilde başka bir kişiyi küçümsemek veya hakaret etmek amacıyla kullanılan bir terimdir. Bu ifadeyle kişi, muhatabını değersizleştirmek veya aşağılamak amacıyla cinsel içerikli veya olumsuz bir anlam yükler.

Hakaret mi?


Mal kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Yargılamaya konu somut olayda, olayın tek görgü tanığı olan ...in duruşmadaki ifadesine göre sanığın sarf ettiği "Ben sizin ne mal olduğunuzu biliyorum" şeklindeki sözlerin katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba söz ve ağır eleştiri niteliğinde olduğu, hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, yasal olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçeyle mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2013/35802 Karar: 2014/31186 Tarih: 30.10.2014

Karar #2

Suça sürüklenen çocuk ...'in katılan ...e Facebook ortamından gönderdiği "Kendini bir bok sandı, sınıfı onun sayesinde geçtiğimizi sanıyor, mal sorunlu insan" şeklindeki iletilerin TCK'nın 125/1-2. maddesinde düzenlenen hakaret suçunu oluşturduğu gözetilmeden, "iletilerde katılanı kastettiğinin kesin olarak tespit edilememesi" biçimindeki yetersiz gerekçeyle beraat kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2014/27210 Karar: 2015/2533 Tarih: 02.02.2015

Karar #3

Oluşa ve dosya içeriğine göre sanığın mahkemede alınan savunmasında katılana hitaben iddianamede belirtildiği şekilde "Geri zekâlı, kuş beyinli, mal" şeklinde sözler ile hakaret ettiğini ikrar etmesi, sanığın bu ikrarının katılanın tüm aşamalardaki samimi, tutarlı beyanları ile de doğrulanması karşısında, sanık hakkında atılı hakaret suçundan mahkumiyeti yerine beraatine karar verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2018/3539 Karar: 2018/8545 Tarih: 30.05.2018

Karar #4

Olay günü sanığın söylediği kabul edilen "Okulun kapanmasına sen sebep oldun, düzenimizi bozdun, sen ajansın, ispiyoncusun, okulu milli eğitime sen şikayet ettin, senin ne mal olduğunu herkes biliyor, buradan giden bütün idareciler ve öğretmenler senin hakkında böyle düşünüyor, herkes sana kinli “ şeklinde kaba hitap tarzı niteliğindeki sözlerinin muhatabın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun yasal unsurlarının somut olayda oluşmadığı gözetilmeden, yetersiz gerekçe ile sanığın mahkûmiyetine karar verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2018/5188 Karar: 2018/13254 Tarih: 17.10.2018

Karar #5

Somut olay kapsamında sanık tarafından söylenen sözlerin (Polis tarafından durdurulmak istenen motosikletin yere düşmesi üzerine, motosiklet sürücüsü tarafından polise hitaben: Mal misin be, neye düşürüyorsun beni, şikayetçiyim bundan ya, bunları görürsünüz, çekip düşürdün herkes şahit, evet sen çektin düşürdün, evet görürsün) katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı davranış niteliğinde olduğu gözetilmeden, sanık hakkında mahkumiyet hükmü kurulması kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2020/17653 Karar: 2022/18824 Tarih: 05.10.2022

"Mal" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.