Mason

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Mason"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Mason" ifadesi, gizli bir örgüt olan Masonlar'a üye olan veya onlarla ilişkilendirilen kişileri ifade eder. Masonluk, tarih boyunca çeşitli spekülasyonlara ve komplo teorilerine konu olmuş bir gizli örgüttür. "Mason" ifadesi bazen bir kişinin gizli veya şüpheli ilişkileri olduğunu ima etmek veya o kişiyi bir komplo veya gizli planın parçası olarak göstermek amacıyla kullanılır.

Hakaret mi?


Mason kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Oluş ve dosya kapsamına göre sanık...'in Cumhurbaşkanının fotoğrafının fotomontajla bozulmuş halinin üzerine yazılı "Sen bir deccalsın, sen bir katilsin, 21. yüzyılın yüz karası, Yahudi masonu" şeklindeki Facebook sosyal paylaşım sitesindeki paylaşımlarının TCK'nın 299/1. maddesindeki suçu oluşturduğu gözetilmeden, yüklenen suçtan mahkûmiyeti yerine yazılı gerekçe ile beraatine karar verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 16. CD Esas: 2017/1486 Karar: 2017/4427 Tarih: 12.06.2017

Karar #2

(Sanığın ... tarihinde Cumhurbaşkanlığı makamına sunulmak üzere yazdığı üç sayfalık dilekçesinde Cumhurbaşkanı hakkında "Sen bir diktatörsün, Müslümanları kandırdın, Amerikan uşağısın, sen bir masonsun, çözüm süreci diye halkı kandırdın, sen sahtekârsın, sende utanacak yüz varsa kaçak sarayında mutlu musun, Türkiye'yi parsel parsel Fetullah ile ortak sattınız, bu halkın karşısına utanmadan nasıl çıkıyorsun, demek ki sen de bir teröristsin, bu ülkede tek suç örgütü var, o da senin örgütün, vatan haini diktatör" şeklinde ifadeler kullanması biçiminde gerçekleşen eyleme ilişkin) yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinden gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre sanığın yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükmün (mahkûmiyet) onanmasına...

Yargıtay 16. CD Esas: 2018/551 Karar: 2018/671 Tarih: 13.03.2018

"Mason" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.