İnsanlığın Bu Kadarmış

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"İnsanlığın Bu Kadarmış"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"İnsanlığın bu kadarmış", genellikle olumsuz bir durum veya olay karşısında insanların sınırlarına veya tahammül düzeyine ulaşıldığını ifade eden bir deyimdir. Bu ifade, genellikle hayal kırıklığı, üzüntü veya şaşkınlık gibi duygusal tepkileri ifade ederken, insanların artık daha fazla dayanamadığını veya kabul edemediğini belirtir. "İnsanlığın bu kadarmış" terimi, bir olayın veya durumun sonucunda insanların duygusal veya psikolojik sınırlarına ulaştığını vurgularken, hayal kırıklığı veya umutsuzluk ifadesi olarak kullanılır.

Bu ifade, genellikle zorlayıcı veya çaresiz hissettiğimiz durumları belirtirken kullanılır. Bir olay veya durum karşısında insanların tepkilerinin sona erdiği veya artık daha fazla dayanamadığı bir noktaya geldiği anlamını taşır. "İnsanlığın bu kadarmış" ifadesi, duygusal bir yükümlülüğün veya sınırlamanın sona erdiğini belirtirken, aynı zamanda insanların karşılaştığı zorlukları ve stresi ifade ederken kullanılır.

Hakaret mi?


İnsanlığın Bu Kadarmış kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Eyleme (Boşanma aşamasında müşterek çocuğu göstermeyen eşe karşı: İnsanlığın bu kadarmış, seninle insan gibi konuşmaya çalışıyorum ama nafile, medeniyet ve terbiye sana çok uzak) ve yükletilen suça yönelik katılan vekilinin temyiz iddiaları yerinde görülmediğinden, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (beraat) onanmasına...

Yargıtay 18. CD Esas: 2016/9819 Karar: 2018/14135 Tarih: 31.10.2018

"İnsanlığın Bu Kadarmış" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.