Dört Göz

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Dört Göz"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Dört göz kelimesi sözlüğe göre gözlüklü kimse anlamına gelir.

Hakaret mi?


Dört Göz kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Yargılamaya konu somut olayda, şikâyetçi ile aynı iş yerinde çalışan suça sürüklenen çocuğun şikâyetçinin işe geç gelmesi nedeniyle ona "Vay dört göz seni vay, seni adam edeceğim" şeklindeki ifadeleri bir bütün olarak değerlendirildiğinde, sanığın şikâyetçiye yönelttiği sözlerin rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı davranış niteliğinde olduğu gözetilmeden, yasal olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçeyle mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2014/13643 Karar: 2015/6 Tarih: 05.01.2015

Karar #2

Yargılamaya konu somut olayda, sanığın katılana yönelttiği sözlerin (Acil servise götürdüğü hasta çocuğuna antibiyotik yazdırma isteğini reddeden hekime hitaben: Dört göz, benim vergimle çalışıyorsun, sen kimsin, adını ver, sana hesap soracağım, yarın gelip görüşeceğiz, sizi boşa dövmüyorlar) katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı davranış niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, yasal olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçe ile ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmesi kanuna aykırı....

Yargıtay 4. CD Esas: 2020/17298 Karar: 2020/19451 Tarih: 10.12.2020

"Dört Göz" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.