Ne İşe Yarıyorsunuz

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Ne İşe Yarıyorsunuz"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Ne işe yarıyorsunuz?" ifadesi genellikle alaycı veya küçümseyici bir tonla kullanılan bir tabirdir. Bu ifade, bir kişiye veya bir şeye, varlığının veya katkısının gereksiz olduğunu veya anlamsız olduğunu ima etmek veya açıkça ifade etmek amacıyla kullanılır.

Bu tabir, genellikle bir kişi veya bir nesnenin faydasını veya önemini sorgulamak veya azaltmak amacıyla kullanılır. Ancak, bu ifade alaycı bir dil içerebilir ve karşı tarafı rencide edebilir. İletişimde daha saygılı bir dil kullanmak ve karşı tarafı aşağılamaktan kaçınmak önemlidir. Eleştirileri daha yapıcı bir şekilde ifade etmek ve hoşgörülü bir yaklaşım benimsemek, sağlıklı bir iletişimi teşvik edebilir.

Hakaret mi?


Ne İşe Yarıyorsunuz kelimesi hakaret değildir. 

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Yargılamaya konu somut olayda, sanıkların katılanlara hitaben söylediği kabul edilen sözlerin (Polislere hitaben: Siz polisler ne işe yapıyorsunuz...le ortak mı çalışıyorsunuz) muhatapların onur, şeref ve saygınlığım rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibari ile oluşmadığı gözetilmeden, sanıkların beraatı yerine mahkumiyet karar verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2022/7120 Karar: 2022/13063 Tarih: 24.05.2022

"Ne İşe Yarıyorsunuz" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.