Tükürük Atmak Lazım

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Tükürük Atmak Lazım"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Tükürük atmak lazım" ifadesi, bir kişinin veya bir grubun hoşnutsuzluğunu veya öfkesini ifade ederken, birine karşı olumsuz bir duygu veya düşünce beslendiğini ve bunun ifade edilmesi gerektiğini anlatan bir deyimdir. Bu ifade, kişinin içinde biriktirdiği hoşnutsuzluk veya öfkeyi dışa vurma ihtiyacını ifade ederken, duygusal bir tepki veya ifadeyi dile getirme amacını taşır.

"Tükürük atmak lazım" ifadesi, bir kişinin içinde biriken duyguları veya tepkileri ifade etmenin önemini vurgularken, aynı zamanda olumsuz düşünceleri açıklamak veya dile getirmek gerektiğinde çekinmemenin önemini anlatır. Bu terim, kişilerin içsel duygusal dengeyi korumak amacıyla içlerinde biriken öfke, hoşnutsuzluk veya rahatsızlık gibi duyguları ifade etmeye yönelik bir çağrı olarak kullanılırken, aynı zamanda insanların duygusal sağlığını korumak amacıyla duygusal ifade ve iletişimin önemini vurgular. "Tükürük atmak lazım" ifadesi, insanların içsel duygusal dengeyi koruma ve olumsuz duygularını ifade etme ihtiyacını anlatırken, aynı zamanda duygusal ifadenin sağlıklı iletişim ve insan ilişkileri için önemini yansıtır.

Hakaret mi?


Tükürük Atmak Lazım kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Eyleme (Sosyal medyada, siyasi parti il başkanına hitaben: Yuh sana, utanma arlanma da yok, sana kocaman bir tükürük atmak lazım, yazıklar olsun sana, bu kadar açık yalan konuşan bir adamdan korkulur) ve yükletilen suça yönelik katılan vekilinin temyiz iddiaları yerinde görülmediğinden, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (beraat) onanmasına...

Yargıtay 18. CD Esas: 2018/2087 Karar: 2019/12508 Tarih: 18.09.2019

"Tükürük Atmak Lazım" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.