Kararınızı Tiksinerek Kabul Etmek Zorunda Kalacağım

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Kararınızı Tiksinerek Kabul Etmek Zorunda Kalacağım"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Kararınızı Tiksinerek Kabul Etmek Zorunda Kalacağım, bir karşı tarafın aldığı bir kararı çok iğrenç ve çok onur kırıcı bulmak ama başka seçeneği olmadığı için kabullenmek anlamına gelir. Bu ifade genellikle hukuki veya cezai konularda kullanılır. Bu ifadeyi kullanmak, karşı tarafın kararına boyun eğdiğini ama mutlu olmadığını gösterir.

Hakaret mi?


Kararınızı Tiksinerek Kabul Etmek Zorunda Kalacağım kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

İnceleme konusu somut olayda, sanığın ... Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü olarak bulunduğu sırada kendisine verilen disiplin cezasının kaldırılması için yaptığı itirazın reddedilmesi üzerine... Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına hitaben yazdığı dilekçesinde "Adaletin alnına kara leke sürdünüz. Yalan mı? Bu kararınızı da ben tiksinerek kabul etmek zorunda kalacağım. Eğer ki infaz etmeme rağmen verilen haksız ve onursuzca cezalandırmayı despotça uygulattıran sizler bu kararı yok sayacak şekilde karar verirseniz açık cezaevine çıkabileceğim. Aksi halde PKK lı teröristten daha teröristi kendi ellerinizle yetiştirmiş olacaksınız" şeklindeki sözlerinin rahatsız edici ve ağır eleştiri olduğu hususunda tereddüt bulunmamaktadır. Ancak söylenen bu sözlerin somut bir fiil ya da olgu isnat etmek şeklinde olmadığı gibi onur, şeref ve saygılığı rencide edebilecek ağırlıkta sövme fiili olarak kabulü de suçla korunmak istenen değeri ölçüsüz bir şekilde genişletmek ve ifade özgürlüğünü ön plana çıkaran evrensel hukuk düşüncesiyle bağdaşmayan bir yorum olacaktır. Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri, yargı kararı ve açıklamalar ışığanda, hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilerek...

Yargıtay 4. CD Esas: 2014/30060 Karar: 2014/35075 Tarih: 04.12.2014

"Kararınızı Tiksinerek Kabul Etmek Zorunda Kalacağım" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.