Üniformayı Giyince Kendinizi Bir Sikim Zannediyorsunuz

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Üniformayı Giyince Kendinizi Bir Sikim Zannediyorsunuz"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Üniformayı Giyince Kendinizi Bir Şey Zannediyorsunuz" ifadesi, genellikle bir kişinin belirli bir pozisyon, yetki veya unvan elde ettiğinde kendini abartılı bir şekilde değerli veya önemli olarak görmesi anlamına gelir. Bu ifade, kişilerin bir uniforma giydiğinde veya bir pozisyon kazandığında gurur veya ego artışı yaşayarak kendilerini aşırı derecede yücelttikleri durumları eleştirmek için kullanılır.

"Üniformayı Giyince Kendinizi Bir Şey Zannediyorsunuz" tabiri, kişinin gerçek değerinden veya yeteneklerinden daha fazlasını iddia ettiği veya inandığı durumları anlatmak amacıyla kullanılır. Bu ifade, egonun veya kibrin arttığı durumları vurgulayarak, unvan veya pozisyonun kişisel kimliği veya değeriyle karıştırıldığı durumları ifade eder. Bazen kişiler, belirli bir görev veya unvanla gelen yetkileri veya prestiji, kişisel değer veya yeteneklerinin yerine koyabilirler. Bu ifade, kişinin unvan, pozisyon veya dışsal sembollerle kimlik oluşturma eğilimini eleştirmek ve kişilik bütünlüğünün önemini vurgulamak amacıyla kullanılır.

Hakaret mi?


Üniformayı Giyince Kendinizi Bir Sikim Zannediyorsunuz kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Eylemin (Polislere hitaben: Siz üniformayı giyince kendinizi bir kim zannediyorsunuz doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu anlaşıldığından, sanık ... 'in ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmemiş olmakla, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (mahkûmiyet) onanmasına...

Yargıtay 18. CD Esas: 2018/2540 Karar: 2019/13581 Tarih: 01.10.2019

"Üniformayı Giyince Kendinizi Bir Sikim Zannediyorsunuz" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.