Beyinsiz

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Beyinsiz"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Beyinsiz" ifadesi, bir kişinin zekâsı, düşünme yeteneği veya zeka seviyesi hakkında olumsuz bir yargı ifade etmek için kullanılan kaba bir deyimdir. Bu ifade, bir kişinin aklını kullanmadığını, düşünce ve karar verme sürecinde yetersiz olduğunu ima eder.

"Beyinsiz" ifadesi, kullanımı nedeniyle diğer insanları incitici ve kırıcı olabilir. Bu nedenle, bu ifadeyi kullanmadan önce, konuştuğunuz kişinin duygularını ve hislerini dikkate almanız önemlidir. İnsanların zekâ seviyesi ve yetenekleri farklıdır, bu nedenle başka bir kişiyi "beyinsiz" olarak nitelendirmek, onların potansiyellerine ve kabiliyetlerine haksızlık yapabilir.

Hakaret mi?


Beyinsiz kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanık...'in olay esnasında katılanın "Terbiyesizsiniz, hayvansınız" diye benzer hakaretlerini sürdürdüğünü, bu hakaretlere karşılık "Asıl terbiyesiz sizsiniz" diye hakaretlerini iade ettiğini savunması, katılan ...'in kafasını camdan çıkarıp "Sizler hayvansanız, çek, öküz, geri zekâlı, aptal, beyinsiz" şeklinde sözler ile hakaret ettiğini, arkadaşı in "Sen git ben içeri giriyorum" dediğini ve binaya doğru giderken de ...in "Siz terbiyesizsiniz" dediğine yönelik beyanı ve tank... 'in erkek bir şahsın çocuk azarlar gibi "Terbiyesizler, öküzler" diye bağırmasını duyduğunu, bunun üzerine odasının penceresinden dışarı baktığını, sonrasında kim olduğunu bilemediği bayan sesinin de "Terbiyesiz de sensin, öküz de sensin" diye karşılık verdiğine yönelik anlatımı karşısında, sanık hakkında TCK'nın 129. maddesinde düzenlenen haksız tahrik hükümleri de tartışılarak sonucuna göre hüküm kurulması gerektiği gözetilmeden, "iddianamede bu şekilde bir ifade anlatılmadığından ve karşılıklı hakaret hükümleri uygulaması yapılmamak sureti ile sanık lehine değerlendirme yapılarak beraat yönünde hüküm kurmak gerekmiştir" şeklinde yasal olmayan ve yetersiz gerekçeyle beraat kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/2639 Karar: 2015/2852 Tarih: 17.06.2015

Karar #2

Eylemin (Hastanede hemşireye hitaben: Aptal beyinsiz kadın, sen bunu bana hep yapıyorsun, seni yetkililere şikâyet edeceğim, benim çocuğum asker, sen anlamıyor musun) doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu anlaşıldığından, sanık...'in ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmemiş olmakla, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (mahkumiyet) onanmasına...

Yargıtay 4. CD Esas: 2015/8679 Karar: 2015/10885 Tarih: 11.11.2015

"Beyinsiz" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.