Rüşvetçi

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Rüşvetçi"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Rüşvetçi, rüşvet alarak iş gören kimse anlamına gelir. Rüşvet, yaptırılmak istenen bir işte yasa dışı kolaylık ve çabukluk sağlanması için bir kimseye mal veya para olarak sağlanan çıkar demektir.

Hakaret mi?


Rüşvetçi kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Aracın sahibi olan sanığın "Şerefsizler, satılmışlar, rüşvetçiler, maaşınızı minibüsçülerden alıyorsunuz, onlar size para veriyor, onun için onları koruyorsunuz, bizim hakkımızı yiyorsunuz, bu arabayı bağlayamazsınız, size bu arabayı bağlatmam, erkekseniz bağlayın bakalım" şeklinde sözler sarf ettiği anlaşılan olayda, TCK'nın 265. maddesinde aranan cebir, tehdit unsurlarının oluşmadığı ve eylemin zincirleme şekilde kamu görevlilerine hakaret suçunu oluşturduğu gözetilmeden, oluşa uygun düşmeyen gerekçeler ve yanılgılı değerlendirme sonucu görevi yaptırmamak için direnme suçundan mahkumiyet hükmü kurulması kanuna aykırı...

Yargıtay 5. CD Esas: 2013/5411 Karar: 2014/10081 Tarih: 23.10.2014

Karar #2

Eylemin (Cezai işlem uygulayacağı belirten trafik polisine hitaben: rüşvet alıyorsunuz, hepiniz rüşvetçisiniz) doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu anlaşıldığından, sanık...'in ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmemiş olmakla tebliğnameye aykırı olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (mahkumiyet) onanmasına...

Yargıtay 18. CD Esas: 2016/14197 Karar: 2018/12268 Tarih: 01.10.2018

Karar #3

Olay günü sanığın da içerisinde bulunduğu aracın... Caddesi'ne ters istikametten girdiğinin anons edilmesi üzerine aracın başka bir ekip tarafından durdurulduğu ve aracın yanına görevli polis memurları olan katılanların geldikleri, olayı trafik ekibine haber verdikleri, olay yerine trafik ekibinde görevli polis memurları geldiklerinde sanığın katılana hitaben "Geldi rüşvetçiler, bu i.nelerin işi gücü budur zaten, 5 lira veririz siktir olup giderler, benim babam kamyoncu, o 5 liraya işini hallediyor" diyerek hakaret ettiği, akabinde sanığın olay sırasında yanında bulunanın hakkında işlem yapılmak üzere katılanlar tarafından yakalanarak ekip otosuna bindirildiği sırada katılanlara hitaben "kardeşimi nasıl alırsınız lan" diyerek hakaret ettiği şeklinde gerçekleştiği kabul edilen olayda, eylemin bir bütün halinde TCK'nun 125/1-3.a, 43/2 maddesindeki hakaret suçunu oluşturduğu, keza sanığın "kardeşimi nasıl alırsınız lan" şeklinde kaba hitap tarzı niteliğindeki sözlerinin muhatapların onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, sanık hakkında hakaret suçundan iki ayrı mahkûmiyet hükmü kurulması bozmayı gerektirmiş...

Yargıtay 18. CD Esas: 2016/16685 Karar: 2019/60 Tarih: 07.01.2019

Karar #4

(Yasal işlem yapan polislere hitaben "Rüşvetçi polisler" şeklinde söylemde bulunulmasına ilişkin) kurulan hükümde (mahkumiyet) bozmayı gerektirecek bir hukuka aykırılık bulunmadığından, istinaf başvurusunun esastan reddine dair karar hukuka uygun bulunmakla, sanık.... müdafilerinin temyiz istemleri yerinde görülmediğinden,... Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi'nin kararına yönelik, tebliğnameye aykırı olarak, CMK'nın 302/1. maddesi uyarınca temyiz isteminin esastan reddine...

Yargıtay 4. CD Esas: 2021/31569 Karar: 2022/24015 Tarih: 30.11.2022

Karar #5

Eylemin (Apartmana yazı asmak suretiyle, komşuya hitaben: Altı üstü rüşvetçi bir memur babanın oğlusun) doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu, akıl hastalığına özgü güvenlik tedbirinin kanuni bağlamda uygulandığı anlaşıldığından, sanık... müdafiinin ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmemiş olmakla, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (akıl hastalığı sebebiyle ceza verilmesine yer olmadığına) onanmasına…

Yargıtay 18. CD Esas: 2016/18629 Karar: 2018/14365 Tarih: 05.11.2018

"Rüşvetçi" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.