Şizofren

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Şizofren"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Şizofreni, zihinsel bir hastalık olarak bilinir ve bireylerin gerçeklik algısını etkileyen bir durumdur. Bu rahatsızlık, genellikle genetik faktörler, çevresel etkiler ve beyindeki kimyasal dengesizliklerden kaynaklanır. Şizofreni hakkında yazılacak konular oldukça çeşitlidir ve bu makalede bu konulara değinilecektir.

İlk olarak, şizofreninin belirtileri ve semptomları ele alınacaktır. Bu belirtiler arasında sanrılar, halüsinasyonlar, düşünce bozuklukları, duygusal düzensizlikler ve sosyal çekilme yer alır. Ardından, şizofreni tanısı ve tedavisi hakkında bilgi verilecektir. Tanı süreci genellikle bir psikiyatrist tarafından yapılır ve tedavi multidisipliner bir yaklaşım gerektirir. Psikoterapi, ilaç tedavisi ve destekleyici tedaviler bu süreçte sıklıkla kullanılan yöntemlerdir.

Hakaret mi?


Şizofren kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Somut olayda, sanığın katlan ...'e hitaben söylediği "Sen şizofren hastası, iki ruhlusun, doktora git, bir an evvel sağlığına kavuş" şeklindeki sözlerin katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp ağır eleştiri niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, kanuni olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçeyle mahkûmiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/11055 Karar: 2015/10949 Tarih: 12.11.2015

Karar #2

Somut olay incelendiğinde, katılan ile sanık arasında... Asliye Hukuk Mahkemesi'nin ... esas sayılı alacak davasının ... tarihli celsesinde davalı sıfatı bulunan sanığın beyanında davacı sıfatı olan katılana borcunun olmadığı, buna ilişkin delillerinin olduğu, kendisinin ablasının boşanma aşamasındaki eşi olduğunu belirttikten sonra sarf ettiği "Buraya gelerek yüzüme karşı taleplerini dile getirsin, kendisi şizofrendir" şeklindeki sözlerin katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp ağır eleştiri niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarını oluşturmadığı gözetilmeden, yerinde görülmeyen gerekçeyle sanığın mahkûmiyetine karar verilmesi hukuka aykırı bulunmuştur.

Yargıtay 4. CD Esas: 2021/39926 Karar: 2022/7057 Tarih: 10.03.2022

Karar #3

İncelenen somut olayda, sanığın müştekiye hitaben söylediği kaba hitap tarzındaki sözlerinin (Telefonda tartışma esnasında, eşe hitaben: Sen şizofrensin, paranoyak) müştekinin onur, şeref ve saygınlığın rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığından, sanık hakkında beraat kararı verilmesi gerekirken mahkumiyetine karar verilmesi hukuka aykırı olup, hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararına yapılan itirazın kabulü yerine reddine karar verilmesi hukuka aykırıdır.

Yargıtay 4. CD Esas: 2021/39892 Karar: 2022/6176 Tarih: 01.03.2022
Karar #4

Eylemlerin (Tamam, sen istedin, benden günah gitti, şizofren, gevşek, yanlış sularda geziyorsun, kardeşini ayarlamak için fazla mesai tüketiyorum) doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tiplerine uyduğu, cezaların kanuni bağlamda uygulandığı anlaşıldığından, sanık ...in ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmemiş olmakla, tebliğnameye aykırı olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükümlerin (mahkûmiyet) onanmasına...

Yargıtay 4. CD Esas: 2021/32120 Karar: 2022/19391 Tarih: 11.10.2022

"Şizofren" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.