Kızının Adı Çıkmış

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Kızının Adı Çıkmış"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Kızının Adı Çıkmış" bir deyim olarak kullanıldığında genellikle bir kişinin itibarının zedelendiği, kötü bir duruma düştüğü veya olumsuz bir olayla ilişkilendirildiği anlamına gelir. Bu deyim, toplum içinde bir kişi veya ailesinin prestijinin zarar gördüğü, itibarının sarsıldığı bir durumu ifade eder. Özellikle kişinin veya ailesinin adının kötü veya utanç verici bir şekilde anıldığı, toplum nezdinde olumsuz bir izlenim bıraktığı durumlar için kullanılır.

"Kızının Adı Çıkmış" ifadesi, genellikle ahlaki veya toplumsal değerlere uymayan davranışlar veya skandallar sonucunda ortaya çıkan olumsuz durumları anlatmak için kullanılır. Örneğin, bir kişinin kızının yanlış bir ilişki veya suçla ilişkilendirilmesi sonucu, kişinin veya ailesinin itibarı zarar görmüşse bu deyim kullanılabilir. Bu ifade, genellikle toplumsal baskı, dedikodu veya utançla ilişkilendirilen durumları anlatmak için kullanılır.

Hakaret mi?


Kızının Adı Çıkmış kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Eyleme (Zaten kızının adı çıkmış, bilmiyorsan öğren, benimle uğraşacağınıza önce kazlarına bak) ve yükletilen suça yönelik katılan ... vekilinin temyiz iddiaları yerinde görülmediğinden, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (beraat) onanmasına....

Yargıtay 4. CD Esas: 2021/43050 Karar: 2022/8490 Tarih: 28.03.2022

"Kızının Adı Çıkmış" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.