Dilenci Taktiği

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Dilenci Taktiği"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Bir şey elde etmek için yalvarmak, acındırmak veya merhamet istemek anlamına gelir. Bu ifade, genellikle dilenciliği küçümseyen veya onurlu olmadığını düşünen kişiler tarafından kullanılır.

Hakaret mi?


Dilenci Taktiği kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Yargılamaya konu somut olayda, sanığın kullandığı sözlerin (Sosyal medyada, Başbakana hitaben: ABD ajanı ... dilenci taktiği uygulamakta, konuşmasına inanç hortumculuğu yaparak başlıyor) muhatabın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket diş ağır eleştiri niteliğinde olduğu ve dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibari ile oluşmadığı gözetilmeden sanığın bu suçtan mahkûmiyetine karar verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2017/878 Karar: 2019/5911 Tarih: 26.03.2019

"Dilenci Taktiği" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.