Yalan Diz Boyu

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Yalan Diz Boyu"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


“Yalan Diz Boyu” deyimi, bir yalanın çok büyük olduğunu ifade etmek için kullanılan bir deyimdir. Bu deyimde “diz boyu” kelimesi, “çok miktarda” anlamında kullanılmaktadır.

Hakaret mi?


Yalan Diz Boyu kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

İnceleme konusu somut olayda, yerel düzeyde haber yayını yapan bir internet sitesinde sanık tarafından hazırlanan yazıda, sendika başkanı olarak görev yapan kişiye hitaben "Yalan diz boyu, kandırmacayı devam ettirmek istiyorlar, yedirebildikleri de var, tazminat derdine düştükleri için yumuşaklar, nerede görülmüş eşkıyanın dünyaya hükümdar olduğu" şeklinde sözler sarf ettiği, bu kapsamda sendikaya üye işçilere zorluklar çıkardığı birçok insanın iş kaybına neden olduğu ifade edilmiştir. Sanığın hakaret suçundan dolayı cezalandırılmasına karar verilmiştir... Bu itibarla, hakaret suçunun unsurlarının somut olayda oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraatı yerine hükümlülük karan verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/7624 Karar: 2015/11462 Tarih: 18.11.2015

"Yalan Diz Boyu" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.