Milletin Anasını Belleyenler

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Milletin Anasını Belleyenler"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Milletin Anasını Belleyenler" ifadesi, küfürlü ve ahlaki olmayan bir ifadedir. Bu ifade, ahlaki ve etik sınırları aşarak aşağılayıcı veya saldırgan bir dil kullanmaktadır. Küfür içeren ifadeler genellikle saygısızlık ve olumsuz bir iletişim biçimi olarak kabul edilir ve sağlıklı bir iletişim kurmaktan uzaktır. Saygılı ve olumlu bir dil kullanmak her zaman daha iyi bir iletişim ortamı yaratır. Bellemek kelimesi sinkaf etmek anlamında kullanılmıştır. Ancak doğrudan kişiye yönelik olmadığı için yargı kararlarında hakaret olarak kabul edilmemiştir.

Hakaret mi?


Milletin Anasını Belleyenler kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Şüphelinin Başbakan ...'i eleştirdiği bir açıklama sırasında "Milletin anasına belleyenlerin adayı demek lazım...için" şeklinde sözler sarf ettiği, konuşma bir bütün olarak değerlendirildiğinde sözlerin Türk milletinin bir ferdi olarak rencide olduğunu iddia eden müştekiyi aşağılama, küçültme boyutuna ulaşmadığı, şüphelinin ...'e yönelik ifadeler kullandığı, söylenme amacı, yeri ve bağlarına göre müştekiyi doğrudan hedef almadığı, kovuşturmaya yer olmadığına dair karar bu sebeple doğru olmakla Sulh Ceza Hakimliğinin tarihli kararında hukuka aykırılık bulunmadığı anlaşıldığından, bu hususa yönelen kanun yararına bozma talebi de yerinde görülmemiştir.

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/294 Karar: 2016/3671 Tarih: 29.02.2016

"Milletin Anasını Belleyenler" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.