Senin Yaptığını İlkokul Çocuğu Yapmaz

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Senin Yaptığını İlkokul Çocuğu Yapmaz"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Senin Yaptığını İlkokul Çocuğu Yapmaz" ifadesi birinin yaptığı davranışı veya işi eleştirirken kullanılan bir deyimdir. Bu ifade, bir kişinin çok basit veya düşük kaliteli bir iş yaptığını vurgular. İlkokul çocukları genellikle deneyimsiz veya beceriksiz oldukları düşünüldüğü için, bir yetişkinin veya bir uzmanın yapması gereken bir işe bile yapamayacaklarını ima eder. Bu ifade, bir kişinin yeteneksizliğini veya beceriksizliğini vurgulamak için kullanılır ve genellikle bir eleştiri veya alay ifadesi olarak kullanılır.

Örneğin bir kişinin yaptığı hatalı bir işlem sonucu karşı tarafın zarara uğraması sebebiyle bu cümle kullanılabilir. bu ifade kişinin basit bir işlemi bile yapamadığı vurgulanarak beceri eksikliği ve düşük yetenek seviyesini eleştirmektir.

Hakaret mi?


Senin Yaptığını İlkokul Çocuğu Yapmaz kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Yargılamaya konuş somut olayda, …’in katılana hitaben söylediği kabul edilen “kalk masadan terbiyesiz, senin yaptığını ilkokul çocuğu yapmaz” şeklindeki sözün katılanın onur, şeref, saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici,, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibarı ile oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraati yerine mahkumiyet kararı verilmesi bozmayı gerektirmiş…

Yargıtay 18. CD. Esas: 2015/38575 Karar: 2017/9798 Tarih: 27.09.2017

"Senin Yaptığını İlkokul Çocuğu Yapmaz" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.