Ker

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Ker"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Ker", Türkçe argo veya kültürel olarak kullanılan bir terimdir ve "adam" veya "kişi" anlamına gelir. Bu kelime, özellikle gündelik konuşmada veya samimi ortamlarda kullanılır. "Ker" terimi, genellikle birine hitap ederken veya birini anlatırken kullanılırken, kişiyi tanımlamak veya onun özelliklerini vurgulamak amacıyla kullanılan bir ifadedir.

Hakaret mi?


Ker kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Somut olay değerlendirildiğinde, kullanıcısı olduğu sosyal medya adresinde paylaştığı, Kürtçe açık ve galiz hakaret içeren yorum ve paylaşımın (Bunu yapan mi terörist yoksa halkı için mücadele eden gerillalar mi söyle bakalım kerdoğan ve Türkiye Cumhuriyeti) bireyin kendini gerçekleştirmesine ya da toplumun gelişmesine katkı sunması beklenen bir değer içermemesi, söylendiği yer, ortam ve zaman itibariyle toplumsal barışı ve kamu düzenini bozma riski barındırması ve eleştiri sınırlarını aşarak açıkça Cumhurbaşkanının şeref ve saygınlığına saldırı mahiyetinde olması nedeniyle ifade hürriyeti kapsamında değerlendirilemeyeceğinden, sübut bulan müsnet suçtan orantılı bir ceza ile cezalandırılması gerekirken hukuki olmayan gerekçe ile beraatine karar verilmesinde isabet görülmemekle, anılan kararın kanun yararına bozulmasına karar verilmesi gerekmiştir.

Yargıtay 16. CD Esas: 2019/11075 Karar: 2020/1805 Tarih: 06.03.2020

"Ker" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.