Gergedan

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Gergedan"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Hakaret mi?


Gergedan kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın katılan 'e gönderdiği elektronik postada yer alan eşi olan katılan...'e "Gergedan, öküz oğlu öküz" gibi hakaret içeren sözlerinin aynı zamanda katılanın hayvanla evli olduğunu ima ederek onu küçük düşürücü ve onur kırıcı nitelikte olduğu gözetilmeden, hakaret suçundan mahkûmiyeti yerine beraatine karar verilmesi kanuna aykırı....

Yargıtay 4. CD Esas: 2014/48070 Karar: 2015/27015 Tarih: 15.04.2015

"Gergedan" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.