At Hırsızı

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"At Hırsızı"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"At hırsızı" ifadesi, Türkçede bir kişinin şüpheli, dürüst olmayan veya güvenilmez bir görünüme sahip olduğunu belirtmek için kullanılır. Bu ifade, birine, dış görünüşleri veya tavırları nedeniyle başkalarının güvenini sarsabilecek bir imaj sergilediklerini ima etmek amacıyla kullanılabilir.

"At hırsızı kılıklı" tabiri, genellikle bir eleştiri olarak kullanılır ve bir kişinin, başkalarının yanında daha dikkatli, saygılı ve güvenilir bir şekilde davranması gerektiğini belirtir. Bu ifade, birinin güvenilir ve dürüst olmadığından şüphelenildiğinde kullanılabilir, ancak kullanımı, iletişimde dikkatli olunması gereken bir durumdur, çünkü bu tür ifadeler insanlar arasında rahatsızlık yaratabilir ve saygısız olarak kabul edilebilir.

Hakaret mi?


At hırsızı kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Eylemin (Hacze tepki olarak internette kaleme alınan yazıda, avukata hitaben: ... 'in at hırsızı avukat) doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu, cezanın kanuni bağlamda uygulandığı anlaşıldığından, sanık müdafinin ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmemiş olmakla, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (mahkumiyet) onanmasına...

Yargıtay 18. CD Esas: 2018/5587 Karar: 2019/1726 Tarih: 17.01.2019

"At Hırsızı" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.