Medine Dilencisi

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Medine Dilencisi"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Medine dilencisi ifadesi, genellikle din sömürüsü yapan veya dini duyguları istismar eden kişiler için kullanılır.

Hakaret mi?


Medine Dilencisi kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Eyleme (Nafaka davasında avukat tarafından sunulan dilekçede, karşı tarafa hitaben: Davacının sosyal durumu ve ekonomik potansiyeli yukarıda açıkladığımız gibiyken, dava dilekçesinde adeta deyim yerindeyse davacı Medine dilencisi olarak mali durumunu sunmaktadır) ve yükletilen suça yönelik katılan ...'in temyiz iddiaları yerinde görülmediğinden, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (beraat) onanmasına....

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/41323 Karar: 2017/4717 Tarih: 26.04.2017

"Medine Dilencisi" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.