Senden Hoca Değil Münafık Bile Olmaz

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Senden Hoca Değil Münafık Bile Olmaz"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Senden hoca değil, münafık bile olmaz" ifadesi, bir kişiye olan güvensizliği, yeteneksizliği veya değersizliği vurgulamak için kullanılan bir deyimdir. Bu ifadeyle kişi, bahsedilen özelliklere sahip olmanın o kadar zor veya imkansız olduğunu ifade etmek isteyebilir. Genellikle alaycı veya olumsuz bir anlam içerir ve kişinin değerini düşürmeyi amaçlar.

Hakaret mi?


Senden Hoca Değil Münafık Bile Olmaz kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

İncelenen somut olayda, sanığın katılana hitaben söylediği iddianamede tanımlanıp mahkemenin de kabul ettiği kaba hitap tarzındaki "Senden hoca değil münafık bile olmaz" sözünün mağdurun onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığından, sanık hakkında beraat kararı verilmesi gerekirken mahkûmiyetine karar verilmesi hukuka aykırıdır.

Yargıtay 4. CD Esas: 2021/6112 Karar: 2021/17619 Tarih: 03.06.2021

"Senden Hoca Değil Münafık Bile Olmaz" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.