Kör Müsün

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Kör Müsün"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Kör müsün?" ifadesi, genellikle bir kişinin açıkça görünen veya anlaşılır bir durumu veya gerçeği fark edememesi veya anlamaması durumunda kullanılan bir deyimdir. Bu ifade, kişinin dikkatsiz veya anlayışsız olduğunu ima ederken, aynı zamanda onun basit veya açıkça görülen bir şeyi anlamayışını eleştirmek amacıyla kullanılır.

"Kör müsün?" terimi genellikle olumsuz bir anlam taşır ve kişinin dikkatsizliği veya farkındalık eksikliği üzerine yapılan bir eleştiriyi ifade ederken, aynı zamanda bu kişiyi daha dikkatli olmaya veya durumu daha iyi anlamaya teşvik etmek amacıyla kullanılabilir. Bu ifade, dikkatli ve anlayışlı bir tutumun gerekliliğini vurgularken, basit veya açıkça görülen gerçekleri fark etme yeteneğinin önemini belirtebilir. Kullanımı sırasında dikkat edilmesi gereken nokta, ifadenin aşağılama veya kaba bir şekilde kullanılmaması ve iletişimde nazik ve saygılı bir tonun korunmasıdır.

Hakaret mi?


Kör Müsün kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Olay günü sanığın müştekiye yönelik söylediği kabul edilen "Oradan görmüyor musun, kör müsün?" şeklindeki sözlerin muhatabın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayan rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurları itibariyle oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraati yerine yazılı şekilde mahkûmiyetine karar verilmesi yasaya aykırı...

Yargıtay 8 CD Esas: 2019/13021 Karar: 2019/12306 Tarih: 15.10.2019

"Kör Müsün" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.