İlçeye Kaos Getirdi

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"İlçeye Kaos Getirdi"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


İlçeye Kaos Getirdi cümlesi ile karşı tarafın beraberinde kötülük, huzursuzluk ve kaosu getirdiği söylenir. Bu şekilde geri gitmesi gerektiği açıklanmaya çalışılır. Hakaret değildir. Sadece kafa bir ifade tarzıdır.

Hakaret mi?


İlçeye Kaos Getirdi kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Eyleme (Gazeteye demeç veren esnaf tarafından, Kaymakama hitaben: İlçeye kaos getirdi) ve yükletilen suça yönelik katılan ... vekilinin temyiz iddiaları yerinde görülmediğinden, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (beraat) onanmasına...

Yargıtay 18. CD Esas: 2016/4887 Karar: 2018/7565 Tarih: 16.05.2018

"İlçeye Kaos Getirdi" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.