Kitabını Sikerim

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Kitabını Sikerim"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Kitabını sikerim" ifadesi, genellikle aşağılayıcı, küfürlü veya saldırgan bir dil kullanarak, birinin çabalarını, emeğini veya yaptığı işi değersizleştirmeyi amaçlayan bir ifadedir. Bu ifade, kişisel bir saldırı veya hakaret içerir ve karşısındaki kişiyi aşağılamak veya incitmek amacını taşıyabilir.

"Kitabını sikerim" ifadesi genellikle cinsel içerikli bir dil içerir ve oldukça hoşgörüsüz ve saygısız bir ifadedir. Bu tür ifadeler kullanırken insanların duygularını incitmemek ve saygılı bir dil kullanmak önemlidir. Bu tür ifadeler, olumsuz bir iletişim biçimi olarak görülebilir ve karşılıklı anlayışı ve saygıyı zedeler.

Hakaret mi?


Kitabını Sikerim kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın mağdura "Kitabını sinkaf ederim" diyerek hakaret etmesi biçimindeki eyleminin TCK'nın 125/3-c maddesindeki kişinin mensup bulunduğu dine göre kutsal sayılan değerlerden bahisle hakaret suçunu oluşturduğu gözetilmemiş ise de karşı temyiz olmadığından bozma yapılamayacağı anlaşıldığından....

Yargıtay 18. CD Esas : 2015/8663 Karar: 2015/10863 Tarih: 11.11.2015

"Kitabını Sikerim" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.