İkinizi de İbne Yapacağım

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"İkinizi de İbne Yapacağım"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


İkinizi de İbne Yapacağım ifadesi, sıradan bir tartışma sırasında kullanılan etkileyici bir ifadedir. Bu ifade, karşınızdaki kişiyi şaşırtmak ve tepkisini artırmak amacıyla kullanılır. Ancak, burada önemli olan ifadenin anlamı ve etkisidir. İbne kelimesi, Türkçe argoda kullanılan bir küfürdür ve cinsel yönelim üzerinden aşağılama anlamına gelir. Dolayısıyla, bu ifade karşınızdaki kişiyi hakaret etmek için kullanılmaktadır.

İkinizi de İbne Yapacağım ifadesinin kullanımı, saygı ve hoşgörü prensiplerine aykırıdır ve başkalarını incitebilir. Bu nedenle, bu tür ifadelerden kaçınmak ve iletişimde daha yapıcı bir dil kullanmak önemlidir. İnsanlar arasındaki tartışmalarda, karşılıklı anlayış ve saygı çerçevesinde iletişim kurmak her zaman daha sağlıklıdır.

Hakaret mi?


İkinizi de İbne Yapacağım kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın katılana "Eğer suçlu çıkarsan ikinizi de i.ne yapacağım" şeklindeki sözle cinsel dokunulmazlığa saldırı gerçekleştireceğinden bahisle tehdit niteliğinde olduğu gözetilmeden, TCK'nin 125/1. maddesinde düzenlenen hakaret suçundan hüküm kurulması bozmayı gerektirmiş...

Yargıtay 18. CD Esas: 2017/1392 Karar: 2019/3898 Tarih: 26.02.2019

"İkinizi de İbne Yapacağım" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.