Herkes Karını Beceriyor

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Herkes Karını Beceriyor"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Herkes Karını Beceriyor" ifadesi, genellikle argo veya küfürlü bir dil içeren ahlaki olmayan bir ifadedir. Bu ifade, kişinin cinsel bir ilişki yaşadığı bir kadını aşağılamak veya küçümsemek amacıyla kullanılır. Bu tür ifadeler, cinsiyetçilik, cinsel nesneleştirme ve ayrımcılık gibi olumsuz davranışları teşvik edebilir.

Bu ifade, toplumsal olarak kabul edilemez ve saygısız bir dil kullanımına örnektir. İnsanlar arasında saygı, eşitlik ve anlayış temelinde iletişim kurmanın önemi vurgulanmalıdır. Cinsel nesneleştirmeyi ve aşağılayıcı ifadeleri kullanmaktan kaçınılmalı ve başkalarına karşı hoşgörülü ve saygılı bir tutum sergilenmelidir.

Hakaret mi?


Herkes Karını Beceriyor kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın katılana gönderdiği ve yeminli tercüman aracılığı ile tercüme edilen mesajların (... 'de herkes karını beceriyor) katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte olup hakaret suçunun sabit olduğu gözetilmeksizin, yerinde olmayan gerekçe ile beraat kararı verilmesi kanuna aykırı....

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/4490 Karar: 2015/9441 Tarih: 28.10.2015

"Herkes Karını Beceriyor" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.