Sen Kısa Pantolonla Dolaşırken

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Sen Kısa Pantolonla Dolaşırken"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Sen kısa pantolonla dolaşırken" ifadesi, argoda genellikle bir kişiye, saçma veya anlamsız bir şekilde davranmak veya düşünmek anlamında kullanılan bir tabirdir. Bu ifade, kişinin mantıksız veya mantıksız bir şekilde davrandığını veya düşündüğünü ifade etmek veya alay etmek amacıyla kullanılır.

Terim, alaycı bir ton taşır ve kişinin davranışını veya düşüncelerini küçümsemek veya alay etmek amacı taşır. "Sen kısa pantolonla dolaşırken" ifadesi, karşı tarafın sözlerini veya davranışlarını anlamsız veya anlamsız bulduğunu vurgular. İfadeyi kullanırken dikkatli olmak ve karşı tarafı rencide etmekten veya aşağılamaktan kaçınmak önemlidir. Daha yapıcı bir dil kullanarak, düşüncelerinizi ifade etmek ve karşı tarafın duygularını gözetmek iletişimi daha olumlu bir hale getirebilir.

Hakaret mi?


Sen Kısa Pantolonla Dolaşırken kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Olay günü sanığın katılana hitaben "Sen kimsin, sen kısa pantolonla dolaşırken ben askerlik yapıyordum" şeklinde kaba hitap tarzı niteliğindeki sözlerin müştekilerin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı..

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/34434 Karar: 2017/8128 Tarih: 22.06.2017

"Sen Kısa Pantolonla Dolaşırken" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.