İşlediğin Suçları Biliyorum

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"İşlediğin Suçları Biliyorum"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


“İşlediğin suçları biliyorum” cümlesi, bir kişinin diğer bir kişiyi tehdit ettiği veya korkuttuğu anlamına gelir. Bu cümle, genellikle bir kişinin diğer bir kişiye karşı öfkesini veya kızgınlığını ifade etmek için kullanılır.

Hakaret mi?


İşlediğin Suçları Biliyorum kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Yargılamaya konu somut olayda, sanığın katılana hitaben söylediği kabul edilen "Senin... 'da işlediğin suçları biliyorum" şeklindeki sözlerinin katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibari ile oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraati yerine yazılı şekilde hüküm kurulması bozmayı gerektirdiğinden...

Yargıtay 4. CD Esas: 2020/12830 Karar: 2021/8748 Tarih: 10.03.2021

"İşlediğin Suçları Biliyorum" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.