Bunak

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Bunak"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Bunak" kelimesi, genellikle yaşlılıkla birlikte ortaya çıkan unutkanlık, dalgınlık, kafa karışıklığı ve zihinsel yavaşlama gibi belirtiler gösteren, bilişsel fonksiyonları bozulmuş olan bir kişiyi tanımlamak için kullanılan bir kelime.

Örneğin, bir yaşlı kişi, günlük hayatta basit işleri hatırlayamıyor, karar vermede güçlük çekiyor ve anlama yeteneği bozulmuşsa, bu kişi "bunak" olarak tanımlanabilir.

Bu kelime, bir kişiyi eleştirmek veya aşağılamak için kullanılmamalıdır. Bunun yerine, zihinsel fonksiyonları bozulan kişilere yardım etmek ve onlara saygı göstermek önemlidir. Bu nedenle, bunak kelimesi, saygısızlık olarak algılanabileceğinden, kullanımı sınırlandırılmalıdır.

Hakaret mi?


Bunak hakaret kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın suç tarihinde resmi olarak boşandığı kocasının mahkemenin hükmettiği nafaka borcunu ödememesi ve ortak evliliklerinden olma kızına karşı kırıcı davranması sebebiyle çektiği mesajlarda yazdığı "Bunak düşüncelerinle kızımı üzme, pinti, cimri ruhunla sevmediğin çocuklarımın velayetini nafaka vermemek için istediğini çocuklar bile anlıyor" şeklindeki ifadeler bir bütün olarak değerlendirildiğinde, kişiliğine yönelik olmadığı ve bu sözlerin katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp kaba söz ve hitap niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, yasal olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçe ile mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/26707 Karar: 2016/6303 Tarih: 29.03.2016

Karar #2

Tüm dosya kapsamına göre sanığın katılana "Alkolik, bunak" dediği anlaşıldığı halde, sübut bulan suçtan sanığın mahkumiyeti yerine yazılı gerekçe ile beraatine karar verilmesi bozmayı gerektirmiş...

Yargıtay 2 CD Esas: 2010/35246 Karar: 2012/41578 Tarih: 20.09.2021

"Bunak" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.