Delilleri Kafadan Yok Saydınız

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Delilleri Kafadan Yok Saydınız"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Delilleri Kafadan Yok Saydınız" ifadesi, genellikle bir tartışma veya durumda, karşı tarafın veya yetkililerin somut kanıtları veya delilleri göz ardı ederek, kabul etmemesi veya değerini düşürmesi anlamına gelir. Bu ifade, bir konuda objektif olmayan veya adil olmayan bir yaklaşımı eleştirmek amacıyla kullanılır.

Örneğin, bir dava veya tartışma sırasında bir tarafın sunulan kanıtları reddetmesi veya önemsememesi durumunda, "Delilleri Kafadan Yok Saydınız" ifadesi kullanılarak bu tarafın adil veya mantıklı bir yaklaşım sergilemediği ifade edilir. Bu ifade, delillere dayalı bir değerlendirmenin yapılmadığını vurgulayarak karşı tarafın tutumunu eleştirmek için kullanılır. Bu ifade, genellikle adil değerlendirme veya mantıklı bir tartışma prensibine uygun davranılmadığını belirtmek amacıyla kullanılır.

Hakaret mi?


Delilleri Kafadan Yok Saydınız kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanıkların daha önceden Ağır Ceza Mahkemesi'nin ... sayılı dosyasında yargılandıkları, haklarında hükümlülük kararları verildiği, ancak hükümlerin yapılan temyiz başvurusu üzerine Yargıtay tarafından bozulması nedeniyle açılan duruşmada bozma ilamı okunduktan sonra sanık...'in "Daha önce adaletsiz karar verdiniz" diyerek yüksek sesle bağırması üzere duruşma düzenini bozduğu için salondan çıkarıldığı, sanığın çıkarılırken "Senin adaletin ancak bu kadar olur", sanık...'in ise "Siz bize karakol ifadesine dayanarak ceza verdiniz. Bizim müştekimiz burada şikâyetçi olmadığını, para aldığını söyledi, kendi tanıkları, hiçbir tanıkları bizim  zorlukla aldığını söylemedi, siz bunların hiçbirini kayda almadınız, in elinde kamera kaydı olduğu halde onu kabul etmediniz, delilleri kafadan yok saydınız, karar verdiniz, bu yargılama tamamen adaletsizdir. Bu komploların nereye dayandığın size göstereyim. Bu komplolar içinde sizin olup olmadığınızı bilemiyorum. Diğer şahısların gidişatı ile sizin gidişatınız aynı mı bilmiyorum. Avukatlara da söz vermediniz. Onlar da bizden para alıyorlar" şeklindeki sözleri yargı otoritesini sarsma veya tarafsızlığını bertaraf etme ya da muhatabın onur, şeref ve saygınlığını rencide etme maksadıyla söylenmeyip sanıkların uğradıklarını düşündükleri haksızlığı dile getirme ve eleştiri niteliğinde bulunduğundan, hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden mahkumiyet kararları verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2013/17840 Karar: 2013/27354 T: 07.11.2013

"Delilleri Kafadan Yok Saydınız" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.