Ağzı Bozuk

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Ağzı Bozuk"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Ağzı bozuk" ifadesi, Türkçede bir kişinin dilini kullanırken kaba, küfürlü veya argo kelimeler ve ifadeler kullanan biri olduğunu belirtmek için kullanılır. Bu ifade, bir kişinin konuşma tarzının saygısız ve hoşgörüsüz olduğunu ve bu nedenle diğer insanlarla iletişim kurarken rahatsızlık yaratabileceğini ifade eder.

Özetle, "ağzı bozuk" ifadesi, bir kişinin konuşma tarzında argo, küfürlü ve saygısız bir dil kullandığını belirtir. Bu durum, insanlar arasındaki iletişimi olumsuz etkileyebilir ve hoşgörüsüz bir tutum sergilediği için eleştirilir.

Hakaret mi?


Ağzı bozuk kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Eyleme (Bu adamın ağzı çok bozuktur, içinde bir cani var, bunu herkes bilir) ve yükletilen suça yönelik katılan ... vekilinin temyiz iddiaları yerinde görülmediğinden, tebliğnameye uygun olarak, temyiz dava- sini esastan reddiyle hükmün (beraat) onanmasına....

Yargıtay 4. CD Esas: 2020/15846 Karar: 2022/15039 Tarih: 14.06.2022

"Ağzı Bozuk" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.