Kan Dökmek

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Kan Dökmek"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Kan dökmek deyimi, ölüme yol açmak, cana kıymak anlamına gelir. Bu deyim genellikle savaş, cinayet, kavga gibi durumlarda kullanılır. Örneğin: Bu yurt için nice kan döktük. Kan dökmek istemiyorum, lütfen bırakın beni. Kan dökmekten çekinmeyen bir katildi. Mecazi anlamda kan dökmek deyimi, birine zarar vermek, acı çektirmek anlamına da gelebilir. Örneğin: Babasının kanını döktüğünü fark ettiğinde çok pişman oldu. Kanımı dökeceksin diye mi geldin? Kanını dökmeye yemin ettim.

Hakaret mi?


Kan Dökmek kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Bu açıklamalar ışığında somut olay değerlendirildiğinde, "Şimdi anladınız mı düzmece bir darbe sonrasında neden bahar temizliği yapıldığını... Şeriata çeyrek kala" ve "Sırf başkanlığı garantilemek için oynadığın bu oyunda, gencecik askerleri pis yobaz yandaşlarının önüne attın... Oyundan habersiz Mehmetçiklerin kafasını kestirdin... yıllardır döktüğün kanda boğulmanı dilerim" şeklindeki iddianameye konu paylaşımların, mesaj bütünlüğü ve bağlamı dikkate alındığında, bireyin kendini gerçekleştirmesine ya da toplumun gelişmesine katkı sunması beklenen bir değer içermemesi, söylendiği yer, ortam ve zaman itibariyle toplumsal barışı ve kamu düzenini bozma riski barındırması ve özellikle eleştiri sınırlarını aşarak açıkça Cumhurbaşkanının şeref ve saygınlığına saldırı mahiyetinde olması nedeniyle ifade hürriyeti kapsamında değerlendirilemeyeceğinden, sübut bulan müsnet suçtan orantılı bir ceza ile cezalandırılması gerekirken hukuki olmayan gerekçe ile beraatine karar verilmesinde isabet görülmemekle, anılan kararın kanun yararına bozulmasına karar verilmesi gerekmiştir.

Yargıtay 16. CD Esas: 2020/2262 Karar: 2020/1804 Tarih: 06.03.2020

"Kan Dökmek" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.