Hayasızlık

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Hayasızlık"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Hayasızlık kelimesinin TDK sözlüğe göre anlamı şu şekildedir: Utanmazlık, sıkılmazlık. Hayasızlık, kişinin sarf ettiği bir sözden ya da bir davranışından ötürü hissetmesi gereken utanç duygusunu hissetmemesi veya göstermemesi durumudur. Hayasızlık, toplum içerisinde müstehcen kıyafetlerle dolaşma, yalan söyleme, haksızlık yapma, saygısızlık etme gibi davranışları da içerir. Hayasızlık, ahlaki değerlere ve vicdana aykırı bir tutumdur.

Hakaret mi?


Hayasızlık kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Eyleme (Başı açık, sözde namaz kıldıklarını biliyor muydunuz? İslam edep temizlik ve terbiyedir. Bunların yaptıkları İslam’a aykırılıktır. Hayasızlıktır) ve yükletilen suça yönelik katılan vekilinin temyiz iddiaları yerinde görülmediğinden, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (beraat) onanmasına...

Yargıtay 4. CD Esas: 2020/17639 Karar: 2022/16248 Tarih: 29.06.2022

"Hayasızlık" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.