Adliyenizi Sinkaf Edeyim (S.keyim)

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Adliyenizi Sinkaf Edeyim (S.keyim)"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Adliyenizi sikeyim" ifadesi, Türkçede argo ve kaba bir dil kullanarak bir kişinin veya grubun adli veya yargı sistemiyle ilgili olarak yaşadığı hoşnutsuzluğu, öfkeyi veya hayal kırıklığını ifade etmek için kullanılır. Bu ifade, hoşgörüsüz ve saygısız bir tutum sergileyerek, adli sisteme yönelik güçlü bir eleştiri ve kızgınlık içerir.

Bu tür ifadeler, argo ve kaba oldukları için, resmi veya saygı gerektiren ortamlarda kullanılmamalıdır. İfade, genellikle özel sohbetlerde veya samimi arkadaşlar arasında, özellikle de duyguların yoğun olduğu durumlarda kullanılabilir.

Hakaret mi?


Adliyenizi sinkaf edeyim (S.keyim) kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Eylemin (Mahkeme heyetine hitaben: Şerefsizler, adliyenizi sinkaf edeyim) doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu, cezanın kanuni bağlamda uygulandığı anlaşıldığından, sanık ...'in temyiz iddiaları yerinde görülmediğinden, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (mahkûmiyet) onanmasına...

Yargıtay 4. CD Esas: 2020/16621 Karar: 2022/16066 Tarih: 27.06.2022

"Adliyenizi Sinkaf Edeyim (S.keyim)" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.