Zina Çocuğu

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Zina Çocuğu"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Zina çocuğu," genellikle hakaret veya aşağılama amacıyla kullanılan küfürlü bir ifadedir. Bu terim, bir kişinin evlilik dışı ilişkiden veya zinadan doğan çocuğu tanımlamak için kullanıldığında aşağılayıcı bir şekilde ifade edilir. İfade, genellikle kişiyi aşağılamak, küçümsemek veya utandırmak amacıyla kullanılır.

Hakaret mi?


Zina Çocuğu  kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Oluşa ve dosya kapsamına göre mağdur ...'in telefonuna gelen mesajlarda müştekiye yönelik hakaret içeren sözlerin zina çocuğu bulunması karşısında, sanığın üzerine atılı hakaret suçundan mahkumiyeti yerine yazılı şekilde beraat kararı verilmesi yasaya aykırı…

Yargıtay 8. CD Esas: 2020/13798 Karar: 2022/19267 Tarih: 19.12.2022

"Zina Çocuğu" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.