Sizi Buraya Koyan da Hata

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Sizi Buraya Koyan da Hata"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Sizi buraya koyan da hata" ifadesi, genellikle bir kişiye veya gruba karşı, belirli bir pozisyonda veya durumda bulunmalarının nedeninin yanlış olduğunu veya hatalı bir kararın sonucu olduğunu ima eden bir ifadedir. Bu ifade, kişinin veya grubun varlığını veya pozisyonunu eleştirirken, onların seçimlerini veya yeteneklerini sorgulayabilir.

Hakaret mi?


Sizi Buraya Koyan da Hata kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın Tapu Sicil Müdürlüğünde memur olan katılana hitaben sarf ettiği "Evrakları neden incelemiyorsunuz, sizi buraya kayanda hata, makyaj yapıp oturuyorsunuz, ne biçim memursunuz" şeklindeki sözlerin katılanın onur, şeref ve saygınlığına rencide edici boyutta olmayıp ilgili belgeleri incelemediğini düşünerek söylenen kaba davranış niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, yerinde olmayan gerekçe ile mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2012/30075 Karar: 2014/503 Tarih: 15.01.2014

"Sizi Buraya Koyan da Hata" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.