Görüşebilmek İçin Mini Etekli mi Olmak Lazım

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Görüşebilmek İçin Mini Etekli mi Olmak Lazım"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Görüşebilmek İçin Mini Etekli mi Olmak Lazım?" ifadesi, genellikle cinsel nüanslar taşıyan ve bir kişinin başka bir kişiyle görüşebilmesi için belirli şekil veya kıyafetlere sahip olması gerektiğini, yani cinsel cazibeyi kullanması gerektiğini ima eden bir deyimdir. Bu tür ifadeler cinselliği kullanarak insanları aşağılamak veya objeleştirmek amacıyla kullanılır ve hoşgörüsüz bir dil kullanımını yansıttığı için genellikle uygun değildir.

Hakaret mi?


Görüşebilmek İçin Mini Etekli mi Olmak Lazım kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Yargılamaya konu somut olayda, sanığın sosyal paylaşım site- sinde paylaştığı, "Kendisini çok akıllı zanneden..., görüşebilmek için mini etekli mi olmak lazım" şeklindeki ifadeleri bir bütün olarak değerlendirildiğinde, sanığın katılana yönelttiği sözlerin katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp kaba ve nezaket dışı davranış niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, yasal olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçeyle mahkûmiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/8888 Karar: 2015/9306 Tarih: 27.10.2015

"Görüşebilmek İçin Mini Etekli mi Olmak Lazım" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.