Sen Kimsin

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Sen Kimsin"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Sen kimsin" ifadesi ile karşı taraf küçümsenir ve kişiyi aşağılama amacı taşır.  Bu ifade, genellikle eleştiri veya alay amacıyla kullanılır ve olumsuz bir ton taşır. İfadeyi kullanırken, karşı tarafı rencide etmek veya aşağılamak amacıyla kullanmamak önemlidir. Daha yapıcı bir dil kullanarak, kişinin anlamadığınız veya mantıksız bulduğunuz davranışlarını anlamaya çalışmak veya iletişimde açık bir şekilde ifade etmek daha olumlu sonuçlar doğurabilir.

Hakaret mi?


Sen Kimsin kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Olay günü karakola ait araçlar için tahsis edilmiş park yerine aracını park etmek istemesi nedeniyle çevre koruma nöbetçisi olan polis memuru müşteki ile tartışan ve tepkili biçimde aracını patinaj yaptırarak hızlı bir şekilde bulunduğu yerden alarak başka bir yere park edip geri gelen sanığın karakola girmek istediğinde kendisine nereye gideceğini soran müştekiye hitaben "Sana ne lan, sen kimsin, ben istediğim yere gider, istediğim yerden çıkarım, bana kimse karışamaz” şeklinde sözler söylediği, sanığın olumsuz tavrını sözüyle pekiştirdiği, davranışlarının bir bütün halinde görevini yapmakta olan müşteki polis memurunu tahkir etmek amacıyla ve müştekinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edecek nitelikte olduğundan sövmek suretiyle işlenen, hakaret suçunun yasal unsurlarının oluştuğu kabul edilmelidir.

Yargıtay CGK Esas: 2014/4-756 Karar: 2015/124 Tarih: 21.04.2015

Karar #2

Yargılamaya konu somut olayda, sanığın mağdur N...'e hitaben söylediği iddianame konusu sözlerinin (Sen kimsin lan, çekil önünden) mağdurun onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibari ile oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraati yerine yazılı şekilde hüküm kurulması bozmayı gerektirmiş....

Yargıtay 4. CD Esas:2020/15922 Karar: 2021/14798 Tarih: 20.05.2021

Karar #3

Olay günü sanığın mağdura söylediği kabul edilen sözlerin (Tartıştığı hâkime hitaben: Sen kimsin, sen ellerini cebinden çıkar) muhatabın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibariyle oluşmadığı gözetilmeden, sanığın bu suçtan beraatı yerine mahkûmiyetine karar verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2020/15439 Karar: 2022/14091 Tarih: 06.06.2022

Karar #4

Sanığın katılana söylediği iddia edilen "Sen kimsin lan" şeklinde ve kaba ifade niteliğindeki sözlerin katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun un- surlarının oluşmadığının kabulüyle tebliğnamedeki bozma düşüncesine itibar edilmeyerek...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/8805 Karar: 2015/5430 Tarih: 15.09.2015

"Sen Kimsin" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.