Diplomanızı Görmek İstiyorum

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Diplomanızı Görmek İstiyorum"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Diplomanızı görmek istiyorum" ifadesi, bir kişinin eğitim veya niteliklerini doğrulamak veya belgelemek amacıyla diplomayı incelemek istediğini ifade eder. Bu ifade, genellikle iş başvuruları, eğitim kurumlarına başvurular veya belirli pozisyonlara atanmalar sırasında kullanılır.

"Diplomanızı görmek istiyorum" ifadesi, genellikle kişinin iddia ettiği eğitim düzeyini veya niteliklerini doğrulamak için kullanılır. Örneğin, bir işveren iş başvurusu yapan bir adayın eğitim seviyesini belgelemesi için diplomayı talep edebilir. Aynı şekilde, bir öğrenci bir eğitim kurumuna başvurduğunda veya belirli bir programa katılmak istediğinde, eğitim düzeyini kanıtlamak için diplomayı sunması gerekebilir. Bu ifade, doğruluk ve güvenilirlik sağlamak amacıyla kullanılırken, bazen kişisel gizlilik veya güvenlik endişelerini de beraberinde getirebilir.

Hakaret mi?


Diplomanızı Görmek İstiyorum kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Yargılamaya konu somut olayda, sanığın mağdura hitaben söylediği kabul edilen "Ben sizin diplomamızı görmek istiyorum, gerçekten savcı mısınız" şeklindeki sözünün mağdurun onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibari ile oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraati yerine mahkumiyet karar verilmesi kanuna aykırı....

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/41947 Karar: 2017/11291 Tarih: 18.10.2017

Karar #2

Hastaneye muayene için giden sanığın nöbetçi doktor olan mağdur tarafından muayene edildikten sonra omzundaki kırığın eski kırık olması ve acil tedavi gerektirecek bir durumunun olmaması nedeniyle ertesi gün ortopedi polikliniğinde tedavi olabileceğinin söylenmesi üzerine "Senin ettiğin Hipokrat yeminini ben saymıyorum, sana diplomayı kim verdi, sen ne biçim doktorsun" şeklindeki sözlerinin olayın oluş şekli ve tarafların içerisinde bulunduğu ortam birlikte değerlendirildiğinde ağır eleştiri niteliğinde olduğu, kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilerek sanığın beraatına karar verilmesi gerekirken, eylemin nitelendirilmesinde yanılgıya düşülerek, 5237 sayılı TCK'nin 125/1. maddesi kapsamında değerlendirilmesi sonucu şikâyetten vazgeçme nedeniyle düşme kararı verilmesi bozmayı gerektirmiş…

Yargıtay 2. CD Esas: 2011/25113 Karar: 2013/3805 T: 26.02.2013

"Diplomanızı Görmek İstiyorum" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.