Kalıbının Adamı Değilmişsin

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Kalıbının Adamı Değilmişsin"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Kalıbının adamı değilmişsin" ifadesi, genellikle bir kişinin, dış görünüşüne veya görünen yeteneklerine göre bir rolü veya beklentiyi yerine getiremediğini veya hakkını veremediğini ima ederek alaycı veya küçümseyici bir şekilde ifade etmek için kullanılan bir deyimdir. Bu ifadeyle kişi, karşı tarafın görünen niteliklerinin gerçek yetenek veya başarılarıyla uyuşmadığını vurgularken aynı zamanda onun niteliksizliğine veya beceriksizliğine alaycı bir şekilde atıfta bulunur.

Bu ifade, genellikle karşı tarafın iddia ettiği rol veya beceriye karşılık, kişinin gerçekte o beklentiyi karşılayamadığını düşündüğünüzde kullanılır. Ancak, dikkatli olunması gereken bir ifadedir, çünkü alaycı veya aşağılayıcı bir ton içerebilir ve karşı tarafın duygularını incitebilir. Saygılı ve yapıcı bir iletişim kurmaya dikkat etmek her zaman daha iyi sonuçlar doğuracaktır.

Hakaret mi?


Kalıbının Adamı Değilmişsin kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

İnceleme konusu somut olayda, sanığın kurban bayramında katılana sattığı kuzunun ücretinin bir kısmını alamadığı için katılanın cep telefonuna mesaj yolu ile gönderdiği "... Bey üç yıl oldu, kurban parasını ödemedin, kalıbının adamı değilmişsin, benden karına kızına hediye olsun" biçimindeki sözlerin nezaket dışı kaba hitap tarzı olup sövme, somut bir fiil ya da olgu isnadı olarak kabul edilemeyeceği, katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının somut olayda oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraatı yerine hükümlülük kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18, CD Esas: 2015/40724 Karar: 2017/10092 Tarih: 03.10.2017

Karar #2

Eyleme (Başka kadınlarla ilişkisi olduğunu öğrendiği arkadaşına hitaben: Sen gerçekten rahatsızsın, kalıbının adamı değilmişsin diyeceğim ama ortada kalıp da göremiyorum) ve yükletilen suça yönelik katılan ... vekilinin temyiz iddiaları yerinde görülmediğinden, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (beraat) onanmasına...

Yargıtay 4. CD Esas: 2020/16408Karar: 2022/16339 Tarih: 30.06.2022

"Kalıbının Adamı Değilmişsin" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.