Kırkayak

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Kırkayak"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Kırkayak, çok bacaklı bir böcek türü olan ve vücudu genellikle birçok halka veya bölümden oluşan bir hayvandır. Kırkayaklar, genellikle toprak altında veya nemli bölgelerde yaşarlar. Vücutları boyunca sıralanmış çok sayıda bacağı bulunur ve her bir bacağı üzerinde ince tüyler veya dikenler bulunabilir. Kırkayaklar besin olarak genellikle böcekleri ve diğer küçük organizmaları avlarlar. Zehirli türleri de bulunabilir ve bu zehirler genellikle avlarını paralize etmek veya savunmak için kullanılır. Kırkayaklar, doğada ekosistemlerde önemli roller üstlenebilirler ancak bazı türleri evlerde veya bahçelerde istenmeyen zararlılar olarak görülebilir.

Ayrıca "kırkayak" terimi, bazen bir sorunun veya işin karmaşıklığını ifade etmek için de kullanılır. "Kırkayak gibi sorunlarla uğraşmak" deyimi, bir dizi karmaşık veya zorlu detayın bir araya geldiği bir durumu anlatır. Bu kullanım, bir durumun çözülmesi veya yönetilmesi gereken çok sayıda farklı yönünün olduğunu ifade ederken, her bir yönün bir bacağa benzetilmesiyle ilişkilendirilir.

Hakaret mi?


Kırkayak kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Kamu görevlileri veya sivil vatandaşa yönelik her türlü ağır eleştiri veya rahatsız edici sözlerin hakaret suçu bağlamında değerlendirilmemesi, sözlerin açıkça onur, şeref ve saygınlığı rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnadını veya sövmek fiilini oluşturması gerekmektedir. Yargılamaya konu somut olayda, sanığın müştekiye yönelik sarf ettiği sözlerinin (Polise hitaben: Lan oğlum siz ne ayaksınız, hepiniz kırkayaksınız) muhatabın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibari ile oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraati yerine mahkûmiyetine karar verilmesi bozmayı gerektirmiş....

Yargıtay 4. CD Esas: 2020/9488 Karar: 2021/1914 Tarih: 25.01.2021

"Kırkayak" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.