Göt Kılı

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Göt Kılı"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Göt kılı deyimi, makat bölgesinde bulunan kıllara verilen bir isimdir. Bu deyim, aynı zamanda hakaret olarak da kullanılır. Bir kişiye göt kılı demek, onun önemsiz, değersiz, pis olduğunu ifade etmek anlamına gelir. Bu deyim, küfür ve argo içerdiği için saygısızca bir söz olarak kabul edilir.

Hakaret mi?


Göt Kılı kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1
Eylemin (Sosyal medyada, Valiye hitaben: Bunlar şerefsiz kuklalar, senin anan da baban da o bayrakla büyüdü, sen de g.t kılsın demek ki) doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu, cezanın kanuni bağlamda uygulandığı anlaşıldığından, sanık ... müdafinin ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmemiş olmakla, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (mahkumiyet) onanmasına...   Yargıtay 18, CD Esas: 2016/2613 Karar: 2018/1142 Tarih: 06.02.2018
Karar #2
(Sanığın sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanına hitaben yayınladığı "Saat 15.00'da PKK karakol basıyor, ellinin üzerinde şehit ve yaralı var, Başbakan denen g.t kılı maçta gülüp eğleniyor, bakanlar elmalı güreşinde seçim yatırımında tribün geziyor, herkesin olaydan haberi var, Tayyip denen ayran suyu da çıkmış 400 vekil olsaydı şehit olmazdı diyor, bu PKK yerden çıkmadı, AKP 13 yılda kendi çıkarı için IŞİD ve PKK'yı yuvalandırdı, kimse inanmaz artık yalanlarına, kendi çıkarın için kan döküyorsun, dağdaki asker senin seçim malzemen olamaz, Tayyip şimdi kazığı kendi g.tüne soktun işte" şeklindeki yazıya ilişkin) yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre verilen hükümde bir isabetsizlik görülmediğinden, sanık ve müdafinin yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükmün (mahkûmiyet) onanmasına...   Yargıtay 16. CD Esas: 2019/5900 Karar: 2020/800 Tarih: 03.02.2020

"Göt Kılı" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.