Senin Yaptığını Paralelciler Yapmaz

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Senin Yaptığını Paralelciler Yapmaz"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Senin Yaptığını Paralelciler Yapmaz" genellikle bir eleştiri veya alay ifadesi olarak kullanılan bir deyimdir. Bu ifade, kişinin veya grubun davranışlarını eleştirirken, bu davranışların belirli bir ideoloji veya hareket tarafından bile benimsenmeyecek kadar aşırı veya yanlış olduğunu vurgulamak için kullanılır. "Paralelciler" terimi, Türkiye'deki siyasi bir bağlama sahip olup, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) olarak da adlandırılan bir örgütü ifade eder.

Bu deyimi kullanarak, bir kişi veya eylem hakkında ifade edilen eleştiri, o kişinin veya eylemin ne kadar aşırı veya uygunsuz olduğunu vurgulamayı amaçlar. Aynı zamanda kişinin davranışının hedeflenen ideoloji veya hareketin dahi kabul etmeyeceği ölçüde aşırı olduğunu belirtmek için kullanılır. Ancak, bu tür ifadeler siyasi veya ideolojik bir bağlama sahiptir ve kullanıldığı bağlama göre farklı anlamlar taşıyabilir. Bu tür ifadelerin kullanımı, hoşgörülü ve saygılı iletişim ilkelerine uygun şekilde gerçekleştirilmelidir.

Hakaret mi?


Senin Yaptığını Paralelciler Yapmaz kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Yargılamaya konu somut olayda,   sanığın katılana yönelttiği sözlerin ( Sen paralelcisin, hastasın, senin yaptığını paralelciler bile yapmaz, kızıl komünistler bile yapmaz, senin takıntın var, şu an yapmış olduğun şey de takıntı hastalığındandır) katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı davranış, ağır eleştiri niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, yasal olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçe ile mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı....

 Yargıtay 4. CD Esas:2020/11162 Karar: 2020/19419 Tarih: 10.12.2020

"Senin Yaptığını Paralelciler Yapmaz" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.