Dayın Kim?

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Dayın Kim?"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Dayın Kim?" ifadesi, Türk argosunda genellikle samimi olmayan veya saygısız bir üslupla kullanılan bir tabirdir. Bu ifadeyle kişi, muhatabının kim olduğunu öğrenmeye veya onunla alay etmeye çalışabilir.

Bu tür bir ifade, karşıdaki kişinin kimliğini sorgulamak, alay etmek veya aşağılamak amacıyla kullanılır. Ancak kullanırken saygılı bir dil ve hoşgörülü bir üslup kullanmamak, iletişimde olumsuz etkilere neden olabilir. Saygılı ve hoşgörülü bir iletişimde bulunmak, insanlar arasındaki ilişkilerin sağlığını korumak açısından önemlidir.

Hakaret mi?


Dayın Kim kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

İncelenen somut olayda, sanığın katılana hitaben söylediği, iddianamede tanımlanıp mahkemenin de kabul ettiği kaba hitap tarzındaki "Sen haddini aşıyorsun, sen kim oluyorsun lan, arkanda kim var oğlum, dayın kim, kavga mı istiyorsun, dövüş mü istiyorsun" sözünün mağdurun onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurları oluşmadığından, sanık hakkında beraat kararı verilmesi gerekirken mahkumiyetine kararı verilmesi hukuka aykırıdır.

Yargıtay 4. CD Esas: 2020/18882 Karar: 2020/18873 Tarih: 08.12.2020

"Dayın Kim?" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.