Yargı Tarihinde Eşi Benzeri Olmayan Keyfi Bir Karar

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Yargı Tarihinde Eşi Benzeri Olmayan Keyfi Bir Karar"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Yargı Tarihinde Eşi Benzeri Olmayan Keyfi Bir Karar” ifadesi de mecazi bir anlam taşımaktadır. Bu ifade, yargı tarihinde alınmış çok keyfi bir karar olduğunu ima etmektedir.

Hakaret mi?


Yargı Tarihinde Eşi Benzeri Olmayan Keyfi Bir Karar kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

İncelenen somut olayda, sanığın şikâyetçi sıfatıyla yer aldığı soruşturma dosyasına ilişkin verilen kovuşturmaya yer olmadığına dair karara itirazı sırasında, karar veren Cumhuriyet savcısına yönelik sarf ettiği sözlerin (Üstte isimleri yazan tüm sanık şüphelilere karşı soruşturma savcısı tarafından yasaya aykırı, yersiz ve haksız ve hukuk dışı, keyfi verilen kovuşturmaya yer olmadığına dair takipsizlik karan kamu vicdanını yaralayan, maddi ve manevi mağduriyetimizi arttıran, resmen şaibeli kokular ya- yan, tüm sanık şüphelileri cesaretlendiren, ödüllendirircesine sahiplenen, topluma kötü örnek olacak, yargı tarihinde eşi benzen olmayan keyfi bir karardı... Soruşturma savcısı... Bey tüm sanık şüphelileri kurtarmak için Google'dan aldığı bir belgeyi kopyala yapıştır ile kavuşturmaya yer olmadığına dair takip- sizlik kararına yapıştırmış... Savcı bey bizim kendisinin kararının ne şekilde verildiğinin dibini araştırmayacağımızı zannederek çok rahat bir şekilde adli sorumluluğunu unutarak, hukuk diş bir şekilde keyfi ve bilerek yanlış karar vermiştir... Bu durum meslek yeminine bir yerde ihanet niteliği taşımaktadır... Aynı taktikle dolandırıldığım. Savcılığına bildirdiğim halde, sırf hukuki çalışmalarımdan dolayı mağdur edilmem ve ekonomik sıkıntılarımın yok edilmesi ve şüphelilere karşı acziyet içerisine düşürülmem için devletimizin içerisindeki birtakım devlet, millet, Atatürk ve vetan düşmanları tarafından bu şebekenin tutuklanmasının engellendiği ve şahıslara yol verildiği tüm … camiası ve devlet nezdinde Vali … tarafından da bu sanık şüphelilerin nitelikli dolandırıcılık şebesinin üyeleri olduğu açık ayan beyan bilinmektedir...) TCK'nin 128. maddesi kapsamında "iddia ve savunma dokunulmazlığı" sınırları içinde kaldığa gözetilmeden sanık hakkında mahkumiyet karan verilmesi bozmayı gerektirmiş...

Yargıtay 4. CD Esas: 2020/17721 Karar: 2022/17541 Tarih: 21.09.2022

"Yargı Tarihinde Eşi Benzeri Olmayan Keyfi Bir Karar" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.